Ζητείται Καθαρίστρια Χειρουργείου

 Αθήνα, 12/01/2022

          Α.Π. 13

 

   

                   Ζητείται Καθαρίστρια Χειρουργείου

 

Απαραίτητα προσόντα

-         Απόφοιτος Λυκείου

-         Προηγούμενη προϋπηρεσία σε χειρουργείο θα συνεκτιμηθεί

-         Δυνατότητα εργασίας σε εναλλασσόμενες βάρδιες

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στο: evgen-gr@ath.forthnet.gr ή εναλλακτικά στο fax: 210-7208240

 

Ο εμβολιασμός καθίσταται υποχρεωτικός.

 

Πληροφορίες

τηλ. 210-7208234

        210-7228233

 

 

 

                                 

 

                                ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ      

                                      Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών