ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Νο 3

 

Αθήνα 25/02/2020

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε., προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Θεραπευτηρίου σε είδη υγειονομικού υλικού, και συγκεκριμένα σε : α) Γάζα, β) Επίθεμα, γ) Επίδεσμο προκυρήσσει διαγωνισμό για ποσό εως 40.000 ευρώ ετησίως χωρίς ΦΠΑ .

Η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης και του αναλυτικού πίνακα των προϊόντων , θα γίνεται από την Τρίτη 03/03/2020 έως και την Παρασκευή 13/03/2020 ,από το Γραφείο Προμηθειών στο ισόγειο του Θεραπευτηρίου στην αποθήκη υλικού, Παπαδιαμαντοπούλου 20, 11528 Ιλίσια, από τις 9:00 έως και τις 14:00.

Για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος. Εάν η προσφορά δεν φέρει δείγμα θα γίνεται αποκλεισμος .

Οι προσφορές θα υποβάλλονται στον ίδιο χώρο από 16/03/2020 εως 31/03/2019 .

Πληροφορίες στα τηλέφωνο 210 72 08 280.

Για την εταιρεία

Δρ. Παναγιώτης Φωτόπουλος

Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος

Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου