ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΛΥΝΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

Αθήνα 20/10/2021

Α.Π. 577

 

Η Ιδιωτική Κλινική ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ “ Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε.”,

ενδιαφέρεται να προσλάβει:

 

 - Πλύντρια για το Τμήμα Ιματισμού

          

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

-       Απόφοιτος Λυκείου

-       Επιθυμητή εμπειρία στο αντικείμενο

 

Αποστολή Βιογραφικών στο email : evgen - gr @ ath . forthnet . γρ 

 

 Τηλέφωνα επικοινωνίας : 210 - 7228233 , 210-7226357

 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                           Για την εταιρεία,

 

 

Ο Πρόεδρος   & Δ/νων Σύμβουλος

                                                                               

 

                                                                    Δρ. Παναγιώτης Φωτόπουλος