ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Αθήνα 25/10/2021

 

 

                                                                                                           Α.Π.

  

 

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 

 

   Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε., προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Θεραπευτηρίου προκυρήσσει διαγωνισμό σε είδη αναλώσιμου υγειονομικού υλικού . 

   Η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης και του αναλυτικού πίνακα των προϊόντων, θα γίνει από τη Δευτέρα 1/11/2021 έως και την Παρασκευή 12/11/2021 ,από το Γραφείο Προμηθειών στο ισόγειο του Θεραπευτηρίου , Παπαδιαμαντοπούλου 20, 11528 Ιλίσια, :0 έως και τις 14:00.

   Για την επιβολή του διαγωνισμού είναι η προσκόμιση δείγματος.

   Οι προσφορές που υποβάλλονται στον ίδιο χώρο από τη Δευτέρα 22/11/2021 εως και τη Δευτέρα 6/12/2021 .    

 

Πληροφορίες στα τηλέφωνο 210 72 08 280. 

 

 

 

                                                                      

 

 

                                                                                Για την εταιρεία

 

 

 

                                                                       Δρ. Παναγιώτης Φωτόπουλος                                            

                                                                     Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

                                                                          Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου