ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ   ΥΛΙΚΟΥ

 

Αθήνα 29/11/2021

 

                                                                                                           Α.Π. 649

 

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΙΔΙΚΟΥ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ 

 

   Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε., προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Θεραπευτηρίου  προκυρήσσει διαγωνισμό σε είδη  υγειονομικού ειδικού χειρουργικού υλικού .

   Η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης και του αναλυτικού πίνακα των προϊοντων, θα γίνεται από την Δευτέρα 6/12/2021 έως και την Παρασκευή 17/12/2021 ,από το Γραφείο Προμηθειών στο ισόγειο του Θεραπευτηρίου , Παπαδιαμαντοπούλου 20, 11528 Ιλίσια, από τις 9:00 έως και τις 14:00.

   Για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.

   Οι προσφορές θα υποβάλλονται στον ίδιο χώρο από την Δευτέρα  3/1/2022  εως και την Δευτέρα  17/1/2022 .

 

Πληροφορίες στα τηλέφωνο 210 72 08 280. 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

                                                                                Για την εταιρεία 

 

                                                                       Δρ.  Παναγιώτης Φωτόπουλος                                          

                                                                     Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

                                                                          Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου