ΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 30.11.2021

 

            To ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ «Η ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΣ» Α.Ε. ζητά: 

                             Α.Π.: 652

 

         

Νοσηλευτές/τριες ΠΕ/ΤΕ για τη στελέχωση νοσηλευτικών τμημάτων και αναισθησιολογικού

Βοηθούς νοσηλευτές/τριες για τη στελέχωση νοσηλευτικών τμημάτων

Βοηθούς νοσηλευτές/τριες για τη στελέχωση του χειρουργείου και αναισθησιολογικού

Νοσοκόμους/τραυματιοφορείς

 

Απαραίτητα προσόντα

·         Πτυχίο αντίστοιχο με το επίπεδο σπουδών (ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΤΕΕ-ΕΠΑΛ-ΙΕΚ Νοσηλευτικής)

·         Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

·         Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα συνεκτιμηθεί

·         Καλή γνώση Αγγλικής και χρήση Η/Υ

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως:

-  αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στο email:  

evgen-gr@ath.forthnet.gr  ή 

- τα προσκομίσουν στα Γραφείο Διοίκησης (1ος όροφος) του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου, Παπαδιαμαντοπούλου 20 -  Ιλίσια

 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα, 210-7228233, 210-7226357

 

 

  Για την εταιρεία,

 

           

Ο Πρόεδρος  & Δ/νων Σύμβουλος

                                                                             

 

    Δρ. Παναγιώτης Φωτόπουλος