Ασφαλιστικά Ταμεία

Για νοσηλεία:

ΕΟΠΥΥ: Συμμετοχή σύμφωνα με την ισχύουσα σύμβαση

ΕΔΟΕΑΠ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το Ευγενίδειο Θεραπευτήριο είναι συμβεβλημένο με τις κάτωθι ασφαλιστικές εταιρείες:

 • ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
 • INTERAMERICAN
 • ALLIANZ
 • MEDNET
  • EUROLIFE ERB
  • ERGO (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ)
  • GROUPAMA PHOENIX
  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΑΣΦ. ΜΙΝΕΤΤΑ
  • INTERASCO
  • CNP ΖΩΗΣ
  • ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
  • INTERGLOBAL
  • EUROP ASSISTANCE
  • DEUTSCHE ASSISTANCE GMBH
  • INTERPARTNER ASSISTANCE
  • CNP CYPRIALIFE
  • EUROLIFE ΚΥΠΡΟΥ
  • ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ
  • HELLENIC ALICO LIFE
  • SOUTH EASTERN
  • GENARALI HELLAS 1

 

 

Για ιατρικές εξετάσεις εξωτερικών ασθενών:

 • Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ): Η συμμετοχή κυμαίνεται ανάλογα με το είδος τηςεξέτασης. Υπάρχουν εξετάσεις με μηδενική συμμετοχή. 
 • Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης Και Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ): Συμμετοχή που ορίζει το ταμείο
 • Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης της Ελλάδος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.): Μηδενική Συμμετοχή