Εργαστήριο Μικροβιολογίας - Μονάδα Ιατρικής Βιοπαθολογίας

Η Μονάδα Ιατρικής Βιοπαθολογίας απαρτίζεται από πρότυπα εργαστηριακά τμήματα Μικροβιολογίας, Αιματολογίας, Ανοσολογίας και Βιοχημείας.

Η Μονάδα λειτουργεί σε 24ωρη βάση και εξυπηρετεί νοσηλευόμενους του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου, καθώς και εξωτερικούς ασθενείς (προσωπικό του Πανεπιστημίου Αθηνών, ασφαλισμένους του EOΠΥΥ και ιδιώτες).

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται περισσότερες από 300.000 εξετάσεις. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των εξετάσεων που μπορούν να πραγματοποιηθούν είναι 1.000-2.000 ημερησίως. Η διαδικασία είναι πλήρως μηχανοργανωμένη με αυτοτελές σύστημα πληροφορικής, το οποίο διαχειρίζεται την ταυτοποίηση των δειγμάτων με γραμμωτό κώδικα (barcode).

Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η Μονάδα παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας των παρακάτω εξειδικευμένων εξετάσεων:

 • Απομόνωση και ταυτοποίηση μικροβίων που απαιτούν ειδικές συνθήκες καλλιεργειών

 • Ανίχνευση και επιβεβαίωση φαινοτύπων αντοχής στα αντιβιοτικά

 • Ανίχνευση αντισωμάτων έναντι βακτηρίων, ιών, παρασίτων, μυκήτων, μυκοπλασμάτων, ρικετσιών και χλαμυδίων με διεθνώς καθιερωμένες μεθόδους

 • Ανίχνευση αντιγόνων λοιμογόνων παραγόντων (βακτηρίων, μυκήτων, παρασίτων και ιών)

 • Προσδιορισμός ιχνοστοιχείων

 • Έλεγχος ενζύμων και ισοενζύμων

 • Έλεγχος καρκινικών δεικτών

 • Πλήρης έλεγχος πήξης

 • Πλήρης ανοσολογικός έλεγχος και έλεγχος αυτοαντισωμάτων

 • Έλεγχος θρομβοφιλικής διάθεσης

 • Επίπεδα φαρμάκων

 • Ανίχνευση σε διάφορα κλινικά δείγματα γενετικού υλικού (DNA/RNA) μικροβίων, παρασίτων, μυκήτων και ιών με μοριακές τεχνικές (PCR)

 • Άμεση αναζήτηση παρασίτων (σε αίμα, κόπρανα)

 • Άμεση αναζήτηση μυκήτων (σε δέρμα, νύχια, τρίχες, υλικά βιοψίας)

Η διασφάλιση της σωστής λειτουργίας επιτυγχάνεται με το συνεχή εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο ποιότητας, ώστε τα εκδιδόμενα αποτελέσματα να εναρμονίζονται με τα αποτελέσματα άλλων, παρόμοια πιστοποιημένων εργαστηρίων και να ακολουθούνται οι οδηγίες της Ε.Ε. σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των διαγνωστικών εργαστηρίων στα κράτη μέλη.

Η Μονάδα είναι εξοπλισμένη με τους πιο σύγχρονους και αξιόπιστους αυτοματοποιημένους αναλυτές για όλα τα τμήματα του εργαστηρίου. Για τη συνεχή διατήρηση των υψηλών προδιαγραφών των εργαστηριακών αναλύσεων, προβλέπεται η διαρκής αναβάθμιση και ανανέωσή τους από τις κατασκευάστριες εταιρείες μέσω διεθνών διαγωνισμών.

Παράλληλα, η Μονάδα Ιατρικής Βιοπαθολογίας έχει να επιδείξει πλούσιο ερευνητικό έργο. Το ερευνητικό ενδιαφέρον κατά την τρέχουσα περίοδο αφορά την διερεύνηση των μηχανισμών αντοχής με φαινοτυπικές και μοριακές τεχνικές και την επιδημιολογική διερεύνηση των λοιμώξεων από πολυανθεκτικά μικρόβια

Λοιπό προσωπικό:

Τεχνολογικό Προσωπικό:

 • 6 τεχνολόγοι εργαστηρίων , 2 αιμολήπτριες

Διοικητικό προσωπικό:

 • 2 γραμματείς

Ώρες Λειτουργίας: Αιμοληψίες εξωτερικών ασθενών: 07.30 -13.30.

Για εξετάσεις που απαιτούν ειδικές λήψεις, όπως η καμπύλη σακχάρου / ινσουλίνης και η λήψη ξεσμάτων ονύχων και δέρματος για μύκητες, πρέπει να προηγείται συνεννόηση με την Γραμματεία του Εργαστηρίου.