Ιατρείο Άνω Άκρου & Μικροχειρουργικής

Το Ιατρείο του «Άνω Άκρου» στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, σκοπό έχει την έγκαιρη διάγνωση και την ορθή και άμεση αντιμετώπιση των απλών ή σύνθετων τραυματισμών και παθήσεων του άνω άκρου, με στόχο την καλύτερη δυνατή αποκατάσταση της λειτουργικότητας αυτού του πολύ χρήσιμου εργαλείου του ανθρωπίνου σώματος που καλείται χέρι.

Παθήσεις του Ανω Άκρου

Η χειρουργική του Άνω Άκρου είναι εξειδίκευση της ορθοπαιδικής ειδικότητας και ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση οξέων και χρονίων παθήσεων και τραυμάτων του χεριού και του άνω άκρου. Η μικροχειρουργική είναι χειρουργική τεχνική που χρησιμοποιεί μικροσκόπιο, μικροεργαλεία και μικροράμματα.

Οι παθήσεις του Άνω Άκρου είναι δυνατόν να οφείλονται σε:

-Υπέρχρηση αυτού, όπως τενοντίτιδες και τενοντοελυτρίτιδες

-Πιέσεις περιφερικών νεύρων, για παράδειγμα σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, ωλένια νευρίτιδα ή σύνδρομο θωρακικής εξόδου

-Εκφυλιστικές αλλοιώσεις λόγω χρήσης και ηλικίας όπως η περιαρθρίτιδα του ώμου ή η αρθρίτιδα της βάσης 1ου μετακαρπίου, αλλά και λόγω συστηματικών παθήσεων όπως το ρευματοειδές χέρι

-Σε νεοπλασίες καλοήθεις ή και κακοήθεις, για παράδειγμα γάγγλια, γιγαντοκυτταρικός όγκος, όγκοι των νεύρων και

-Σε συγγενείς διαφοροποιήσεις όπως συνδακτυλία, κλινοδακτυλία

Οι τραυματισμοί του άνω άκρου μπορεί να αφορούν στα οστά, αλλά και στους μύες, τους τένοντες, τα αγγεία και τα νεύρα, όπως για παράδειγμα:

-Κατάγματα

-Ανοικτά τραύματα

-Ακρωτηριασμοί

-Διατομές τενόντων, αγγείων και νεύρων