Καρδιολογικό Τμήμα

Σκοπός της λειτουργίας του Καρδιολογικού Τμήματος είναι η προεγχειρητική εκτίμηση των εισαγομένων ασθενών στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, η παρακολούθηση αυτών κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους και η αντιμετώπιση καρδιολογικών προβλημάτων που τυχόν θα ανακύψουν.

Παράλληλα, τις καθημερινές (10:30- 12:30) δέχεται και εξωτερικώς προσερχομένους ασθενείς για καρδιολογική εξέταση.

Σύμφωνα με το αρχείο που τηρείται στο Τμήμα, ο αριθμός των ασθενών-εξεταζομένων ανέρχεται στους 5.000-5.500 ανά έτος.

Δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία STRESS ECHO στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο

Υπεύθυνη Ιατρός: η Καρδιολόγος και Συντονίστρια του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του Ευγενίδειου Θεραπευτηρίου, Δρ. Τσεκούρα Δωροθέα.

Η δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία ανήκει στις νεώτερες τεχνικές των υπερήχων καρδιάς και αποσκοπεί κυρίως στην πρώιμη και αποτελεσματική διάγνωση της στεφανιαίας νόσου. Η καρδιολογία είναι μια ταχύτατα εξελισσόμενη ειδικότητα της ιατρικής με ταχύτατη εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Προς επίρρωση αυτού, αναφέρουμε ότι οποιαδήποτε υπερηχοκαρδιογραφική διάγνωση διεξάγεται αναίμακτα.

Η Δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία STRESS ECHO είναι μέθοδος αξιόπιστη, εύχρηστη, γρήγορη, αποτελεσματική και ασφαλής.

Μέθοδος: Η μέθοδος αρχίζει με ένα απλό υπερηχογράφημα καρδιάς ηρεμίας, όπου απεικονίζονται όλες οι καρδιακές δομές. Η βασική μελέτη είναι πλήρης και περιλαμβάνει όλες τις τεχνικές. Ακολούθως, γίνεται χορήγηση ενός ινότροπου φαρμάκου σε προοδευτικά αυξανόμενη δόση, το οποίο προκαλεί ταχυκαρδία και αύξηση της συσπαστικότητας καρδιάς. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύονται καρδιακά τμήματα που υπολειτουργούν (ισχαιμούν) κατά τη χορήγηση της ινότροπης ουσίας.

Για την καλύτερη απεικόνιση και αρτιότερη διεκπεραίωση της μελέτης, γίνεται ψηφιοποίηση της εικόνας και αποθήκευση στη μνήμη του μηχανήματος, έτσι ώστε να μπορεί να ανακληθεί από τον εξεταστή οποτεδήποτε αυτό κριθεί σκόπιμο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διενέργεια της εξέτασης και το κλείσιμο ραντεβού καλέστε στο 210 7208211 & 210 7208212.

Το κόστος για την εξέταση ανέρχεται στα 180 ευρώ.