Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης

Η Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων. Διαθέτει σύγχρονο υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό και μηχανήματα που έχουν τη δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης:

  • Ψηφιακό – Κλασσικό Ακτινολογικό Μηχάνημα (για απλές ακτινογραφίες και κλασσικές ακτινολογικές εξετάσεις – ουρογραφίες, βαριούχοι υποκλυσμοί κ.λ.π.)

  • Αξονικό Τομογράφο (Multislice) για κάθε μορφή Αξονικής Τομογραφίας και επιπλέον ιδανικό για: CT Αγγειογραφία, CT Στεφανιογραφία, CT Ουρογραφία, CT Κολονοσκόπηση, κάθε είδους επεμβατικές πράξεις (παρακεντήσεις, παροχετεύσεις, νεφροστομίες, χολοκυστοστομίες, stent ουρητήρων, stent χοληφόρων κ.ά).

  • Ειδικά προηγμένα μηχανήματα Υπερήχων για μελέτη όλων των οργάνων και συνοδό χρήση σκιαγραφικών υπερήχων, για κάθε είδους επεμβατική πράξη (παρακέντηση, βιοψίες μαστών, θυρεοειδούς, ήπατος, προστάτου κ.λπ.)

  • Ειδική Μονάδα Μαστογραφίας με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα (ψηφιακός μαστογράφος, Mammotome, για βιοψίες μαστού και Μονάδα Υπερήχων) σε συνεργασία με το Παθολογοανατομικό Τμήμα του Θεραπευτηρίου. Εκτελούνται Μαστογραφικές Μελέτες, Παρακεντήσεις, Βιοψίες.

  • Ειδικό Μηχάνημα Αγγειογραφίας με πλήρη εξοπλισμό για κάθε είδους μελέτη αρτηριών και φλεβών, συμπαγών οργάνων και κάθε είδους επεμβατικές πράξεις (Αγγειολογικές, Stent σε συμπαγή όργανα, φλέβες και αρτηρίες, αορτικά ανευρύσματα, χημειοεμβολισμοί, παροχετεύσεις, όλες οι επεμβατικές πράξεις μυοσκελετικού (σπονδυλοπλαστικές κ.λ.π.).

Στη Μονάδα υπάρχει πλήρης ηλεκτρονική υποστήριξη με συστήματα PACS και RIS και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εξετάσεων από το 1999, καθώς και το σύστημα PORTAL με ειδική δυνατότητα απεικονίσεων και μεταφοράς εικόνας καθώς και επεξεργασία αυτών.

Παράλληλα, η Μονάδα διαθέτει πλούσιο ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο. Πραγματοποιείται Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επεμβατική Ακτινολογία» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Προπτυχιακά Μαθήματα στην Ιατρική Σχολή και στη Νοσηλευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ γίνεται και ατομική παρακολούθηση Ειδικευμένων Ακτινολόγων για την εκπαίδευσή τους στις σύγχρονες μεθόδους Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας. Τα αποτελέσματα των ερευνών που γίνονται στη Μονάδα έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχουν παρουσιαστεί σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Ταυτόχρονα, το ιατρικό δυναμικό της Μονάδας σε συνεργασία με το Β' Εργαστήριο Ακτινολογίας του Ε.Κ.Π.Α., οργανώνει ελληνικά και διεθνή συνέδρια (IDKD IN GREECE, Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας, Athenian Days of Interventional Radiology).

Η Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει βραβευθεί με τα SIR Gold Medal in Radiology και JVIR Editor's Gold Medal.