Μονάδα Μεταβολικών Παθήσεων των Οστών

Το Εργαστήριο Οστικής Πυκνομετρίας έχει ως κύριο αντικείμενο τον προσδιορισμό της οστικής πυκνότητας και της σύστασης μάζας σώματος, στα πλαίσια της μελέτης μεταβολικών νοσημάτων των οστών αλλά και καταστάσεων του ενδιάμεσου μεταβολισμού εν γένει.

Κάθε χρόνο εξετάζονται περίπου 2.000 άτομα, στα οποία διενεργούνται τουλάχιστον 3.000 μετρήσεις. Η μέθοδος που χρησιμοποείται είναι η απορροφησιομετρία διπλής ενέργειας φωτονίων με χρήση σαρωτή τεχνολογίας pencil beam. Το μηχάνημα είναι δωρεά του ιδρύματος Alexander von Humboldt της Γερμανίας προς την Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Ε.Κ.Π.Α. στην οποία ανήκει η Μονάδα. Στο εργαστήριο τηρείται λεπτομερές αρχείο εξετάσεων και η παρακολούθηση των ασθενών είναι διαχρονική.

Εκτός από το εργαστηριακό, κλινικό και διδακτικό έργο, η Μονάδα έχει να επιδείξει και αξιόλογο ερευνητικό έργο, το οποίο αντικατοπτρίζεται σε 10 δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και σε περίπου 100 ανακοινώσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια. Το 2004 η Μονάδα απέσπασε το βραβείο καλύτερης εργασίας στο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών.