Μονάδα Νοσημάτων Θώρακος

Η Μονάδα Νοσημάτων Θώρακος  λειτουργεί από το 1992 υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Χαρ. Ρούσσου και την ευθύνη της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Πνευμονολογίας Χριστίνας Γκράτζιου από το 1995.

Η Μονάδα περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα, στα οποία απασχολούνται εξειδικευμένοι ιατροί και τεχνικοί των εργαστηρίων:

Ειδικό Κέντρο Άσθματος και Αλλεργίας.

Οργανώθηκε το 1996 και λειτουργεί υπό την ευθύνη της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Χριστίνας Γκράτζιου. Το ιατρείο παρακολουθεί μια μεγάλη ομάδα ασθενών με Βρογχικό Άσθμα, Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (Χ.Α.Π.) και άλλα πνευμονολογικά προβλήματα καθώς και ασθενείς με Αλλεργική Ρινίτιδα και άλλα Αλλεργικά Νοσήματα του αναπνευστικού. Έως σήμερα παρακολουθούνται συστηματικά περισότεροι από 6.000 ασθενείς με αλλεργικό και μη αλλεργικό βρογχικό άσθμα διαφόρων βαθμών βαρύτητας και άλλα συνοδά αλλεργικά νοσήματα του αναπνευστικού καθώς και ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα.

Στο κέντρο εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονες τεχνικές διάγνωσης νοσημάτων των αεραγωγών και της αλλεργίας και οι πλέον σύγχρονες θεραπείες, ανάλογες με εκείνες που εφαρμόζονται σε τμήματα της Αμερικής και της Ευρώπης. Επίσης, εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα θεραπείας για σοβαρό αλλεργικό άσθμα με ανοσοθεραπεία και ανοσοτροποποίηση και προγράμματα πρόληψης και θεραπείας αλλεργιών του αναπνευστικού συστήματος.

Στο κέντρο λειτουργεί ειδικό εργαστήριο όπου γίνεται εξειδικευμένος έλεγχος:

 • Πνευμονικής λειτουργίας(απλή και δυναμική σπιρομέτρηση, σπιρομέτρηση πριν και μετά βρογχοδιαστολής, καμπύλη ροής όγκου πριν και μετά βρογχοδιαστολής, μέτρηση στατικών όγκων, μέτρηση διαχυτικής ικανότητας, ολικής πνευμονικής χωρητικότητας, λειτουργικής χωρητικότητας, υπολειπόμενου όγκου, αντιστάσεις αεραγωγών, μέτρηση διατασιμότητας πνεύμονα)

 • Αλλεργιών με δερματικές δοκιμασίες

 • Οξυμετρία

 • Ανάλυση αερίων αίματος

 • Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου αθλητών

 • Ειδική δοκιμασία άσκησης με εργοσπιρομετρία σε τάπητα ή ποδήλατο

 • Ειδικές δοκιμασίες ελέγχου βρογχικής υπερευαισθησίας με ειδικές προκλήσεις

 • Ειδικές δοκιμασίες ελέγχου της φλεγμονής των αεραγωγών με μη επεμβατικούς δείκτες: μετρήσεις μονοξειδίου του αζώτου (εκπνεόμενο ΝΟ, εξειδικευμένος δείκτης αλλεργικής φλεγμονής, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα), συλλογής συμπυκνώματος εμπνεόμενου αέρα (ΕΒC) και εφαρμογή προκλητής απόχρεμψης

Στο κέντρο λειτουργεί Ειδικό Εργαστήριο Ελέγχου του Άσθματος των Αθλητών και του Άσθματος μετά από Άσκηση από το 2004. Στο εργαστήριο ελέγχθηκαν οι αθλητές που συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, κατόπιν σύστασης της Ιατρικής Επιτροπής της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Το εργαστήριο αποτέλεσε κέντρο συνεργασίας και για τη μελέτη αθλητών των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008, ενώ συμμετείχε και σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Ο έλεγχος που γίνεται περιλαμβάνει ειδική δοκιμασία άσκησης με εργοσπιρομετρία σε τάπητα ή ποδήλατο και ειδικές δοκιμασίες ελέγχου βρογχικής υπερευαισθησίας με ειδικές προκλήσεις.

Ειδικό Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος.

Λειτουργεί από το 2000 υπό την ευθύνη της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Χριστίνας Γκράτζιου. Πρόκειται για το πρώτο Ιατρείο στην Ελλάδα που σχεδίασε και εφάρμοσε οργανωμένο ειδικό πρόγραμμα για την διακοπή του καπνίσματος. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε καπνιστές του γενικού πληθυσμού και σε καπνιστές ειδικών ομάδων (ασθενείς με χρόνια προβλήματα όπως καρδιολογικά, σακχαρώδη διαβήτη, ψυχικά νοσήματα κ.ά) και έχει ως στόχο την ενημέρωση και την εφαρμογή ειδικών μεθόδων που διευκολύνουν την διακοπή του καπνίσματος. Μέχρι σήμερα παρακολουθούνται περισσότεροι από 8.000 καπνιστές.

Η επιτυχία του προγράμματος είναι σημαντική, καθώς το 80% των συμμετεχόντων επιτυγχάνει την διακοπή του καπνίσματος. Το Ιατρείο έχει την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην Ευρώπη και η λειτουργία του αποτέλεσε πρότυπο για την δημιουργία μιας σειράς ανάλογων κέντρων σε άλλα νοσοκομεία και πανεπιστημιακά τμήματα ενώ αποτελεί και κέντρο αναφοράς όσον αφορά τη διακοπή του καπνίσματος.

Περισσότερες πληροφορίες γαι το πρόγραμμα που εφαρμόζεται μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.life-nosmoking.gr

Εργαστήριο Πνευμονικών Λειτουργιών.

Λειτουργεί από το 1992 στα πλαίσια της λειτουργίας της Κλινικής Εντατικής Θεραπείας υπό την διεύθυνση του Καθηγητή Χαρ. Ρούσσου και την ευθύνη της πνευμονολόγου Αναστασίας Σαμακοβλή, η οποία έχει την φροντίδα και την επιμέλεια των ασθενών που νοσηλεύονται στο Θεραπευτήριο για αναπνευστικές παθήσεις, προ και μετεγχειρητικούς ελέγχους.

Στο τμήμα λειτουργεί σύγχρονο βρογχολογικό τμήμα, όπου εκτελούνται διαγνωστικές και θεραπευτικές βρογχοσκοπήσεις (BAL και Διαβρογχικές βιοψίες).

Κέντρο Μελέτης Ύπνου.

Λειτουργεί από το 1992 υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Χαρ. Ρούσσου, καλύπτοντας τις προδιαγραφές λειτουργίας της European Sleep Research Society και τις αντίστοιχες της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό με μακρά εμπειρία στο αντικείμενο. Στο Κέντρο διαγιγνώσκονται και παρακολουθούνται ασθενείς με διαταραχές αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου (σύνδρομο υπνικής άπνοιας αποφρακτικού τύπου, κεντρικού τύπου, σύνδρομο παχυσαρκίας – υπαερισμού) και σπανιότερες διαταραχές ύπνου όπως ναρκοληψία, νυχτερινές μυοκλονίες και διαταραχές στον ύπνο REM.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, οι ασθενείς κοιμούνται σε μονόκλινα δωμάτια και είναι συνδεδεμένοι με τα καταγραφικά μηχανήματα. Τα μηχανήματα αυτά συνδέονται μέσω εντοιχισμένων καλωδίων με την αίθουσα ελέγχου, στην οποία βρίσκεται το ειδικευμένο προσωπικό και παρακολουθεί την εξέταση καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Οι εξετάσεις παρακολουθούνται συνεχώς προκειμένου να εξασφαλίζεται η υψηλή αξιοπιστία της διάγνωσης και να εξυπηρετούνται αμέσως τυχόν ανάγκες των ασθενών. Η εξέταση αναλύεται την επόμενη μέρα από ειδικό ώστε να βγει η τελική γνωμάτευση. Λόγω της αυξημένης ζήτησης, πραγματοποιείται μελέτη ύπνου και το Σαββατοκύριακο.

Εργαστήριο Εργοσπιρομετρίας.

Οργανώθηκε από το 1996 και λειτουργεί υπό την ευθύνη του Καθηγητή Εντατικής Θεραπείας Σερ. Νανά. Στόχος του εργαστηρίου είναι η διενέργεια καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κοπώσεως σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, στεφανιαία νόσο, Χρόνια Αναπνευστική Πνευμονοπάθεια (Χ.Α.Π.), σαρκοείδωση, κυστική ίνωση, υπνική άπνοια, μεσογειακή αναιμία, ασκησιογενές άσθμα και γενική διερεύνηση οποιασδήποτε μορφής περιορισμού της ικανότητας για άσκηση. Με την καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κοπώσεως γίνεται σταδιοποίηση της νόσου, διαφοροδιάγνωση της δύσπνοιας που εμφανίζουν οι ασθενείς, εκτίμηση του αποτελέσματος της φαρμακευτικής αγωγής, προεγχειρητικός έλεγχος και σχεδιασμός προγράμματος αποκατάστασης.

Οι εξετάσεις που εκτελούνται στο εργαστήριο υπό ιατρική επίβλεψη είναι:

 • Εργοσπιρομετρία

 • Καμπύλη ροής όγκου προ και μετά την κόπωση

 • Οξυμετρία προ και μετά την κόπωση

 • Έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών προ και μετά την κόπωση

 • Αξιολόγηση αναπνευστικής ενόρμησης

Κέντρο Καρδιοαναπνευστικής Αποκατάστασης.

Λειτουργεί για περισσότερο από 15 χρόνια, παράλληλα με το Εργαστήριο Καρδιοαναπνευστικής Δοκιμασίας Κόπωσης, υπό την ευθύνη του Καθηγητή Εντατικής Θεραπείας Σερ. Νανά. Το Κέντρο έχει αναπτύξει δραστηριότητα σε ερευνητικό και κλινικό επίπεδο με κύριο αντικείμενο την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών στα προγράμματα αποκατάστασης καρδιοπαθών και ασθενών με αναπνευστικά νοσήματα, ειδικότερα στην εφαρμογή των βέλτιστων τεχνικών που εξατομικεύονται κατά περίπτωση. Η στελέχωση του Κέντρου περιλαμβάνει ιατρό, εργοφυσιολόγο, φυσικοθεραπευτή, ψυχολόγο και διαιτολόγο.

Σε όλα τα Εργαστήρια εκτελείται λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής σε μεγάλο αριθμό ασθενών, οι οποίοι παραπέμπονται από άλλα νοσοκομεία και από ιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ από όλη την Αττική.

Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται αφορούν στις πνευμονολογικές λειτουργίες και είναι οι ακόλουθες:

 • Απλή Σπιρομέτρηση

 • Δυναμική Σπιρομέτρηση

 • Σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής

 • Καμπύλη ροής όγκου προ και μετά βρογχοδιαστολής

 • Μέτρηση στατικών και δυναμικών όγκων (Ολική πνευμονική χωρητικότητα, Υπολειπόμενος όγκος αέρα)

 • Μέτρηση διαχυτικής ικανότητας

 • Μέτρηση διατασιμότητας πνεύμονα

 • Μέτρηση εισπνευστικής και εκπνευστικής πιέσεως των αναπνευστικών μυών

 • Ανάλυση αερίων αρτηριακού αίματος