Νεφρολογική Κλινική-Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου λειτουργεί από την ίδρυση του νοσοκομείου σε ειδικά διαμορφωμένο ενιαίο χώρο υπό τη διεύθυνση του νεφρολόγου Γεωργίου Ψημένου. Είναι μια από τις πρώτες Μονάδες Τεχνητού Νεφρού στην Ελλάδα, που σήμερα η δυναμικότητά της φθάνει τις 15 θέσεις.

Αποστολή της είναι η κλινική και εργαστηριακή παρακολούθηση των νεφροπαθών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, πριν την έναρξη της αιμοκάθαρσης, η παροχή χρόνιας περιοδικής αιμοκάθαρσης σε νεφροπαθείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου καθώς και η παροχή αιμοκάθαρσης σε ασθενείς με οξεία νεφρική ανεπάρκεια, συνήθως χειρουργημένους και νοσηλευομένους είτε στη Μ.Ε.Θ. είτε σε άλλα τμήματα του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου. Παράλληλα, οι νεφρολόγοι της Μονάδας παρέχουν νεφρολογική γνωμάτευση σε νοσηλευομένους του Θεραπευτηρίου κατά παραγγελία του θεράποντος ιατρού.

Στα 35 χρόνια λειτουργίας της Μονάδας, ο αριθμός των αιμοκαθαρόμενων νεφροπαθών έχει κυμανθεί από 50 έως 80 και ο αριθμός των αιμοκαθάρσεων από 600 έως 1.100 μηνιαίως. Στατιστικά στοιχεία του αριθμού των ασθενών, των αιμοκαθάρσεων και του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού υποβάλλονται κάθε μήνα στην Υ.Σ.Ε. (Υπηρεσία Συντονισμού και Ελέγχου Νεφροπαθών σε εξωνεφρική κάθαρση και μεταμόσχευση νεφρού).

Η Μονάδα διαθέτει άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό, ο οποίος ανανεώνεται τακτικά και αποτελείται από σύγχρονα μηχανήματα τεχνητού νεφρού με δυνατότητα HDF on line (αιμοδιηθήσεως on line), επιπλέον της κλασικής αιμοκάθαρσης με φίλτρα μιας χρήσεως υψηλής και χαμηλής διαπερατότητας. Για την παρασκευή απιονισμένου νερού για την αιμοκάθαρση χρησιμοποιούνται φίλτρα και στήλες ανταλλακτικών ρητινών αποσκλήρυνσης του νερού και συστοιχία συσκευών αντιστρόφου ωσμώσεως.

Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού έχει προσφέρει εκπαίδευση σε φοιτητές της Νοσηλευτικής Σχολής και έχει συμμετάσχει σε διεθνή ερευνητικά πρωτόκολλα θεραπείας της αναιμίας, της Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας και ερυθροποιητίνης και της νεφρικής οστεοδυστροφίας.

Παράλληλα με το τυπικό έργο της μηχανικής υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας δια της έξω νεφρικής αιμοκάθαρσης σε τεχνητό νεφρό που είναι πάντοτε σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα, στους νεφροπαθείς της Μονάδας προσφέρεται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό συνεχής προσωπική φροντίδα, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη, προκειμένου να γίνει υποφερτός ο ψυχικός πόνος από την απώλεια μιας ζωτικής λειτουργίας όπως είναι η νεφρική λειτουργία και να απαλύνεται η θλίψη από την ισόβια εξάρτηση της ζωής από μια μηχανή, δηλαδή τον τεχνητό νεφρό.