Ορθοπαιδικό Τμήμα

Σκοπός της λειτουργίας του Ορθοπαιδικού Τμήματος είναι η νοσηλεία τόσο των οξέων όσο και των χρόνιων περιστατικών με ορθοπαιδικά προβλήματα. Στο Τμήμα παρέχονται όλα τα μέσα για την διάγνωση, τη θεραπεία και την χειρουργική αντιμετώπιση αυτών.

Επίσης, παρέχεται συνεχής παρακολούθηση και υποστήριξη σε ασθενείς άλλων τμημάτων του Ευγενίδειου Θεραπευτηρίου καθώς και σε ασθενείς των συνεργατών με τη βοήθεια του έμπειρου νοσηλευτικού προσωπικού.

Παράλληλα, το Τμήμα δέχεται εξωτερικώς προερχόμενους ασθενείς για ορθοπαιδική εξέταση κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή 10:00-12:00, Πέμπτη 11:00-12:00, Δευτέρα 17:00-19:00, Τετάρτη και Παρασκευή 18:00-20:00