Οφθαλμολογικό Τμήμα

Το Οφθαλμολογικό Τμήμα αναπτύχθηκε και λειτουργεί από το 2007 στις εγκαταστάσεις του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου. Είναι πλήρως εξοπλισμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων και επεμβατικών πράξεων.

Ειδικότερα, στο Τμήμα πραγματοποιούνται οι ακόλουθες διαγνωστικές εξετάσεις:

 • Οφθαλμολογικό Check Up

 • Μελέτη διαθλαστικών παθήσεων

 • Μελέτη γλαυκώματος

 • Τονομέτρηση (Goldman,Pascal)

 • Παχυμετρία κερατοειδούς

 • Οπτικά πεδία

 • Αυτόματη στατική περιμετρία (White On White, Blue On Yellow)

 • Αυτόματη κινητική περιμετρία (νευρολογικά)

 • Ορθοπτική μελέτη

 • Ψηφιακή φλουροαγγειογραφία

 • Αγγειογραφία με Ινδοκυανίνη (ICG), Αυτοφθορισμός

 • Φωτογράφηση πρόσθιου και οπίσθιου ημιμορίου του οφθαλμού

 • Βιομετρία –υπερηχογραφία (Α-Β)

 • Τοπογραφία κερατοειδούς

 • Τομογραφία οπτικής συνοχής (OCT) αμφιβληστροειδούς

 • Πλήρης νευροφυσιολογική μελέτη της οπτικής οδού (Ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα, Ηλεκτροοφθαλμογράφημα, Προκλητά Δυναμικά Ινιακού Λοβού)

Επίσης αντιμετωπίζονται επεμβατικά:

 • Παθήσεις χοριοαμφιβληστροειδούς, γλαύκωμα και δευτεροπαθής καταρράκτης με τις εξής μεθόδους: Μονάδα Argon Laser, Μονάδα Nd- Yag Laser, Κρυοπηξία, Ενδουαλοειδικές εγχύσεις σε απολύτως ελεγχόμενες συνθήκες χειρουργείου.

 • Παθήσεις προσθίου ημιμορίου με: επεμβάσεις για καταρράκτη - φακοθρυψία, αντιγλαυκωματικές επεμβάσεις

 • Παθήσεις οπισθίου ημιμορίου (αποκόλληση αμφιβληστροειδούς)