Παθολογική Κλινική

Στην Παθολογική Κλινική νοσηλεύονται τόσο οξέα όσο και χρόνια περιστατικά. Παρέχονται όλα τα μέσα για τη διάγνωση, πρόγνωση και θεραπεία των παθήσεων της εσωτερικής παθολογίας και της ειδικής νοσολογίας.

Προσφέρεται συνεχής καθημερινή παθολογική υποστήριξη στους ασθενείς των άλλων τμημάτων και στους ασθενείς των συνεργατών του νοσοκομείου, όταν αυτό απαιτείται. Επίσης, διενεργούνται χημειοθεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς υπό την εποπτεία ειδικών.

Το έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό εξασφαλίζει άριστη νοσηλεία και ακριβή εφαρμογή των οδηγιών θεραπείας από τον γιατρό.

Στα πλαίσια της κλινικής λειτουργεί καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες τακτικό εξωτερικό ιατρείο με ραντεβού:

Δευτέρα- Τετάρτη- Παρασκευή: 10:00- 12:00, Κωνσταντίνος Παπαδημήτρης

Τρίτη- Πέμπτη: 10.00-12.00, Γεώργιος Παρτσινέβελος