Τμήμα Χειρουργικής Θώρακος

Το τμήμα Χειρουργικής Θώρακος πραγματοποιεί κατ' έτος αξιόλογο αριθμό επεμβάσεων που καλύπτουν όλο το φάσμα της θωρακοχειρουργικής.

Αναλυτικά, έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης των παρακάτω επεμβάσεων:

  • Θωρακοτομές, με ελάχιστα τραυματική προσπέλαση (muscle sparing) (λοβεκτομές – πνευμονεκτομές – τμηματεκτομές)
  • Θωρακοσκοπήσεις (αντιμετώπιση πνευμοθώρακα – βιοψίες όγκων μεσοθωρακίου – βιοψίες υπεζωκότα – πλευροδεσίες – εκτομές μεταστατικών όγκων στον πνεύμονα)
  • Στερνοτομές (εκτομή όγκων μεσοθωρακίου)
  • Μεσοθωρακοσκοπήσεις (βιοψίες όγκων μεσοθωρακίου – σταδιοποίηση καρκίνου του πνεύμονα)
  • Βρογχοσκοπήσεις με εύκαμπτο βρογχοσκόπιο
  • Διαδερμικές τοποθετήσεις σωλήνων θώρακα μεγάλου ή μικρού εύρους (πλευριτικές συλλογές – πλευροδεσίες – πνευμοθώρακας)
  • Τοποθέτηση υποδορίων δεξαμενών χορήγησης χημειοθεραπείας (port-a-cath)

Σύντομα η δραστηριότητα του Τμήματος θα επεκταθεί με τη δυνατότητα πραγματοποίησης επεμβάσεων τραχείας (Δρ. Ιων. Μπελλένης), ενός εξειδικευμένου τομέα με μικρή ανάπτυξη στον Ελληνικό χώρο.

Το Τμήμα είναι σε στενή συνεργασία με τη Μ.Ε.Θ. του Θεραπευτηρίου, το Ακτινολογικό, το Παθολογοανατομικό, το Ογκολογικό και το Πνευμονολογικό Τμήμα και υποστηρίζει το Θεραπευτήριο για κάθε έκτακτο περιστατικό της ειδικότητας. Εμφανίζει μικρό μέσο όρο νοσηλείας και περιορισμένη νοσηρότητα.

Παράλληλα, γίνονται ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις εργασιών σε συνεργασία με το τμήμα Νοσηλευτικής του Ε.Κ.Π.Α. (Λέκτορας Δρ. Θ. Μαριόλης).