Υπερτασικό Εξωτερικό Ιατρείο - Έλεγχος Στεφανιαίας Νόσου

Η αρτηριακή υπέρταση είναι μια πάθηση που αποτελεί σιωπηρό δολοφόνο. Αποτελεί αιτία θανάτου σε ποσοστό 19% παγκοσμίως.

 Στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι ασυμπτωματική και ο ασθενής μαθαίνει από τυχαία μέτρηση ότι πάσχει από υψηλή αρτηριακή πίεση, πολλές φορές δε και αφού έχουν προκληθεί βλάβες. Το 90-95% των περιπτώσεων αφορά περιπτώσεις ιδιοπαθούς υπέρτασης (χωρίς αναστρέψιμο αίτιο). Σε περίπτωση που η αρτηριακή υπέρταση αφεθεί χωρίς θεραπεία ο ασθενείς κινδυνεύει από πρόκληση βλαβών στα όργανα στόχους (π.χ καρδία, εγκέφαλο, οφθαλμό, νεφρό, αγγεία). Πιο συγκεκριμένα ο ασθενείς μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, νεφρική ανεπάρκεια, αμφιβληστροειδοπάθεια κ.α. Επομένως ο ενδελεχής έλεγχος και η έγκαιρη αντιμετώπιση αποτελούν την μόνη λύση για να αποφευχθούν οι οδυνηρές επιπτώσεις της υπέρτασης στον οργανισμό. 

Στο ιατρείο μας γίνεται αξιολόγηση των ασθενών που πάσχουν από υπέρταση ή έχουν κληρονομικό ιστορικό αυτής, εκτίμηση των συνοδών παραγόντων κινδύνου, 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης και δυνατότητα απεικόνισης του μυοκαρδίου όπου κριθεί απαραίτητο ώστε ο ασθενής να ενημερωθεί, να κατανοήσει και να λάβει όπου απαραίτητο την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Επιπλέον αντιμετωπίζονται περιπτώσεις ασθενών με ανθεκτική υπέρταση, δηλαδή επίμονα υψηλή πίεση παρά την θεραπευτική αγωγή. Παρακολουθούνται γυναίκες κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης με υψηλή αρτηριακή πίεση ή ιστορικό αυτής πάντα σε συνεργασία με τον θεράποντα γυναικολόγο. Στόχος μας η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΡΟΛΗΨΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ….

Η στεφανιαία νόσος εμφανίζεται όταν τα μεγάλα αγγεία που τροφοδοτούν την καρδιά με αίμα, οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά πάθουν βλάβες κυρίως από εναπόθεση πλακών χοληστερόλης και ανάπτυξη φλεγμονής. Η ανάπτυξη αυτών των πλακών οδηγεί στην στένωση αρτηριών και επομένως μείωση της αιματικής ροής στην καρδιά. Αυτή η μείωση της αιματικής ροής μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση στηθάγχης (πόνος στην καρδιά), δύσπνοιας, κόπωσης και τελικά και στο έμφραγμα μυοκαρδίου. Επειδή ως νόσος αναπτύσσεται σε εύρος δεκαετιών μπορεί να μην υπάρχουν συμπτώματα ή να έχουν υποεκτιμηθεί και ο ασθενείς να έχει αναπτύξει σημαντικές στενώσεις στα στεφανιαία αγγεία ή ακόμη και να πάθει έμφραγμα ως πρώτη εκδήλωση. Είναι σημαντική λοιπόν η πρόληψη, η παρακολούθηση από καρδιολόγο και η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία. Στο ιατρείο μας γίνεται πλήρης έλεγχος με συνεκτίμηση των παραγόντων κινδύνου (τροποποιήσιμων και μη) δίνεται έμφαση στην πρόληψη άλλα και στην θεραπεία σε περιπτώσεις που ο άρρωστος έχει γνωστή στεφανιαία νόσο. Υπάρχει η δυνατότητα στεφανιογραφίας και αγγειοπλαστικής όπου κριθεί απαραίτητο. Αν λοιπόν κάποιος έχει κάποιους παράγοντες κινδύνου πχ. Κάπνισμα, υπέρταση, διαβήτη, παχυσαρκία, υψηλή χοληστερόλη, κληρονομικό ιστορικό, στρεσσογόνα εργασία κ.α συστήνουμε τον προληπτικό έλεγχο και την έγκαιρη αντιμετώπιση ώστε να αποσοβηθούν οι ολέθριες πολλές φορές επιπτώσεις ενός εμφράγματος. Σε ασθενείς που έχουν περάσει έμφραγμα γίνεται τακτική παρακολούθηση, εκτίμηση τυχόν συμπτωμάτων και θεραπευτική προσέγγιση όπου κρίνεται απαραίτητο. Στόχος μας η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΡΟΛΗΨΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ….