Ιατρείο Πλαστικής Χειρουργικής

Δευτέρα 17.00 – 19.00: Ιατρείο Πλαστικής, Επανορθωτικής κ΄ Αισθητικής Χειρουργικής

 

(Υπεύθυνος Ιατρός: Καθηγητής Νικόλαος Α. Παπαδόπουλος)

 

Στη σημερινή κοινωνία οι ανάγκες για επεμβάσεις Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής είναι ολοένα και μεγαλύτερες αφού οι απαιτήσεις των ασθενών τα τελευταία χρόνια αυξάνονται ραγδαία λόγω των αλλαγών στις κοινωνικές και εργασιακές συνήθειες, όπως επίσης και στον τρόπο ζωής. Οι Ασθενείς ουσιαστικά πλέον απαιτούν την 'Υγεία" τους όπως αυτή ορίζεται απο τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ήδη απο το 1949: "πλήρη φυσική, ψυχική και κοινωνική Ευεξία και όχι απλώς απουσία Ασθένειας ή Αναπηρίας"!

 

Στο ιατρείο διερευνάται και αντιμετωπίζεται ένα μεγάλο το φάσμα των παθήσεων του γνωστικού αντικειμένου της Πλαστικής, Επανορθωτικής κ΄ Αισθητικής Χειρουργικής

 

Εφαρμόζονται σύγχρονες (3D Αισθητική κ΄ Λειτουργική Διαφραγματο-Ρινοπλαστική, κ.ά.), αλλά και καινοτόμες τεχνικές συντηρητικής αντιμετώπισης αρκετών παθήσεων (έγχυση αυτόλογων λιπους, παραγόντων αίματος – PRP, αυτόλογων κυττάρων του αιμοποιητικού – stem cells, κ.ά.) και, εφ’ όσον χρειάζεται, σύγχρονες τεχνικές χειρουργικής αποκατάστασης παθήσεων (Μικροχειρουγική Μεταμόσχευση Λεμφαδένων για την αποκατάσταση του Λεμφοιδήματος, κ.ά.) που περιλαμβάνουν:

 

 • Κακοήθεις και καλοήθεις όγκοι δέρματος - βλεννογόνων - μαλακών μορίων
 • Μελάνωμα (διάγνωση, φαρμακευτική, και χειρουργική θεραπεία).
 • Μοσχεύματα
 • Κρημνοί: Μικροχειρουργικές Τεχνικές Μεταμόσχευσης και μεταφοράς ιστών
 • Διάταση Ιστών - Ενθέματα
 • Εγκαύματα: Απώτερη Επανορθωτική Χειρουργική.
 • Λεμφοίδημα: Αποκατάσταση με Μεταμόσχευση Λεμφαδένων κ Λεμφο-Φλεβικές Αναστομόσεις
 • Λιποαναρρόφηση - Λιπομεταφορά - χρήση Βλαστοκυττάρων
 • Δερμολιπεκτομές
 • Τεχνικές Ελάχιστης Επεμβατικότητας
 • Χειρουργική Περιφερικών Νεύρων
 • Ενδοσκοπική Πλαστική χειρουργική

 

Κεφαλή και Τράχηλος

 • Κακώσεις Μαλακών Μορίων και Κρανιοπροσωπική Χειρουργική Σπλαχνικού κρανίου.
 • Κακοήθεις και καλοήθεις όγκοι δέρματος - βλεννογόνων - μαλακών μορίων
 • Μελάνωμα (διάγνωση, φαρμακευτική, και χειρουργική θεραπεία).
 • Αγγειακές ανωμαλίες, δυσπλασίες
 • Συγγενείς ανωμαλίες - επίκτητες δυσμορφίες - απλασία - πλαστική ρινός και πτερυγίου ωτός -
 • Χειρουργική Περιφερικών Νεύρων
 • Χειρουργικές Επεμβάσεις Ημικρανίας
 • Αποκατάσταση Παράλυσης Προσωπικού Νεύρου.
 • Ρυτιδοπλαστική προσώπου κ΄ τραχήλου
 • Βλεφαροπλαστική κ΄ επανορθωτική χειρουργική βλεφάρων
 • 3D Αισθητική κ΄ Λειτουργική Διαφραγματο-Ρινοπλαστική - Αισθητική Ρινοπλαστική - Αποκατάσταση Ρινικού Διαφράγματος, αναπνευστικής - ρινικής και στοματικής δυσχέρειας
 • Αποκατάσταση Αφεστώτων Ώτων - Ωτοπλαστική
 • Αποκατάσταση Αλωπεκίας
 • Αισθητική και Κοσμητική Χειρουργική και συμπληρωματικές παρεμβάσεις Αισθητικής Ιατρικής (βουτιλινικής τοξίνης, συνθετικών παραγώγων, υαλου-ρονικού οξέος και άλλων ιστοσυμβατών υλικών)

 

Κορμός

 • Αισθητική κ΄ Επανορθωτική Χειρουργική του Μαστού
 • Συγγενείς Ανωμαλίες Μαστού
 • Ογκοπλαστική
 • Αποκατάσταση Μαστού μετά απο Μαστεκτομή
 • Αυξητική και Μειωτική του Μαστου - Μαστοπηξία
 • Γυναικομαστία
 • Εξωτερική διαμόρφωση περιμέτρου Σώματος - Λιποαναρρόφηση  κ΄ Δερμολιπεκτομές
 • Πλαστική κοιλιακών τοιχωμάτων - Κρεμάμενη κοιλία - Κοιλιοκήλη - Συγγενείς ανωμαλίες.
 • Κακοήθεις και καλοήθεις όγκοι δέρματος - βλεννογόνων - μαλακών μορίων
 • Μελάνωμα (διάγνωση, φαρμακευτική, και χειρουργική θεραπεία)
 • Κατακλίσεις (συντηρητική και χειρουργική θεραπεία).
 • Επανορθωτική Χειρουργική των έξω γεννητικών οργάνων κ΄ Τεχνικές Επιβεβαίωσης Φύλου (Αλλαγής Φύλου).
 • Αισθητική Ανδρολογία και Γυναικολογία (female & male intimate surgery)

 

Άκρα

 • Αισθητική και Επανορθωτική Χειρουργική Άνω και Κάτω Άκρου
 • Κακοήθεις και καλοήθεις όγκοι δέρματος - βλεννογόνων - μαλακών μορίων
 • Μελάνωμα (διάγνωση, φαρμακευτική, και χειρουργική θεραπεία).
 • Συγγενείς Ανωμαλίες
 • Αποκατάσταση Ελειμμάτων με Κρημνούς
 • Χειρουργική Τενόντων - Τενοντομεταφορές
 • Βραχιοπλαστική - Λιποαναρρόφηση - Λιπομεταφορά - χρήση Βλαστοκυττάρων
 • Πλαστική Χεριού - Λιπομεταφορά - χρήση Βλαστοκυττάρων
 • Πλαστική Μηρού - Λιποαναρρόφηση
 • Χειρουργική Περιφερικών Νεύρων
 • Νόσος Dupuytren