Ειδικές Μονάδες

  • Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
  • Μονάδα Τεχνητού Νεφρού