Επικοινωνήστε μαζί μας

Παπαδιαμαντοπούλου 20
115 28 Ιλίσια, Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: 210-7208100

 

  • Για να κλείσετε ραντεβού με κάποιον Καθηγητή Πανεπιστημίου παρακαλούμε απευθυνθείτε εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 210-7228233
  • Για να κλείσετε ραντεβού με κάποιο ιατρείο ή ιατρό απευθυνθείτε στο τηλεφωνικό κέντρο: 210-7208100
  • Για εγχύσης Χημειοθεραπευτικών, Ρευματολογικών και άλλων παρακαλούμε απευθυνθείτε εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 210-7208122
  • Για στοιχεία που αφορούν νοσηλεία ασθενή παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών στο 2107208224 (τμήμα Εξιτηρίων) και στο Ταμείο: 210-7208231, 21007208140