Επικοινωνήστε μαζί μας

Παπαδιαμαντοπούλου 20
115 28 Ιλίσια, Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: 210-7208100

 

  • Για να κλείσετε ραντεβού με κάποιο ιατρείο ή ιατρό απευθυνθείτε στο τηλεφωνικό κέντρο: 210-7208100
  • Για εγχυσήσεις Ρευματολογικών και άλλων παρακαλούμε απευθυνθείτε εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 210-7208122
  • Για στοιχεία που αφορούν νοσηλεία ασθενή παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών στο 210-7208224 
  • και στο Ταμείο 210 -7208140