Εργαστηριακός Τομέας

Τμήματα

 • Ιατρικής Βιοπαθολογίας
  • Μικροβιολογικό Εργαστήριο
  • Αιματολογικό Εργαστήριο
  • Ανοσολογικό Εργαστήριο
  • Βιοχημικό Εργαστήριο
 • Έρευνας Ακτινολογίας και Ιατρικής Απεικονίας
  • Αξονικός Τομογράφος
  • Ειδικό Μηχάνημα Αγγειογραφίας
  • Κλασικό Ακτινολογικό
  • Υπερηχογράφοι (2)
  • Ψηφιακός μαστογράφος, Mammotome για βιοψίες μαστού και Μονάδα Υπερήχων.

 

Ιατροί Εργαστηριακού Τομέα και Συνεργάτες Ιατροί