Παθολογικός Τομέας

Τμήματα

  • Παθολογικό
  • Νεφρολογικό
  • Καρδιολογικό
  • Ενδοκρινολογικό
  • Γαστρεντολογικό
  • Πνευμονολογικό

 

Συνεργαζόμενοι Ιατροί Παθολογικού Τομέα