Πρόγραμμα Ιατρών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΟΡΤΙΝΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 12:00 - 14:00 50.00 €      
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΒΛΑΜΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7:30 - 15:00 20.00 €      
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΒΡΑΧΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 15:30 - 16:30, ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 14:30 - 17:00 30.00 €      
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΝΤΟΥΝΤΑΣ ΤΡΙΤΗ 13:00 - 16:00 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:00 - 18:00 40.00 €      
ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΧΑΤΖΙΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00 - 16:00, ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 12:00 - 13:00 30.00 €      
ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΣΤΟΥ ΤΣΙΓΓΙΝΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8:00 - 10:00 & ΠΕΜΠΤΗ 12:00 - 14:00 40.00 €      
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:30 - 12:30 20.00 €      
  ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 13:00 20.00 €      
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΒΩΤΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 10:00 - 13:00, ΤΕΤΑΡΤΗ 10:00 - 13:00 & 16:00 - 19:00 30.00 €      
  ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΤΡΙΤΗ 10:00 - 12:00 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 12:00 30.00 €      
  ΣΚΑΡΠΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 17:00 - 19:00, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:00 - 20:00, ΠΕΜΠΤΗ 11:00 - 13:00 30.00 €      
ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 9:45 - 12:00 100.00 €      
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 8:40 - 10:00 30.00 €      
  ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 8:00 - 10:00 & 18:00 - 20:00 30.00 €      
  ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 17:00 - 19:00 & ΠΕΜΠΤΗ 08:30 - 10:00 30.00 €      
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΤΡΙΤΗ 9:30 - 12:00, ΠΕΜΠΤΗ 9:30 - 12:30 20.00 €      
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 12:00 20.00 €      
  ΤΡΑΚΑ ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 10:00 - 12:00 20.00 €      
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΚΡΕΜΟΥΤΗΣ ΤΡΙΤΗ 16:00 - 18:00 50.00 €      
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 17:00 - 19:00 50.00 €      
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΑΜΑΚΟΒΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00 - 14:00 20.00 €      
  ΦΛΩΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00 - 14:00 20.00 €      
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 12.00-14.00        
ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ - ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΚΥΒΕΛΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 14:00 - 17:00 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17:00 - 20:00 30.00 €      
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΛ ΑΧΟΥΑΛ ΤΡΙΤΗ 8:00 - 10:00 & ΠΕΜΠΤΗ 8:00 - 10:00 20.00 €      
  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 12:00 -16:00 30.00 €      
  ΓΟΜΑΤΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 12:00 - 14:00 50.00 €      
  ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 12:00 - 14:00 40.00 €      
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 8:00 - 10:00 30.00 €      
  ΠΟΥΛΙΟΣ ΤΡΙΤΗ 17:00 -19:00 30.00 €      
  ΡΕΣΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 - 10:00, ΤΡΙΤΗ 18:00 - 19:00 20.00 €      
  ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 8:00 - 10:00 50.00 €      
ΩΡΛ ΜΑΧΑΣ ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 11:00 - 13:00 30.00 €      
  ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 10:30 -12:00 40.00 €