Χειρουργικός Τομέας

Τμήματα

 • Χειρουργικό
 • Ουρολογικό
 • Ορθοπαιδικό
 • Θωρακοχειρουργικό
 • Γυναικολογικό
 • Ω.Ρ.Λ.
 • Οφθαλμολογικό
 • Πλαστικής Χειρουργικής
 • Αγειοχειρουργικής
 • Γναθοχειρουργικό
 • Νευροχειρουργικό

 

Ιατροί Χειρουργικού Τομέα και Συνεργάτες Ιατροί