Χειρουργικός Τομέας

Τμήματα

  • Χειρουργικό
  • Ουρολογικό
  • Ορθοπαιδικό
  • Θωρακοχειρουργικό
  • Γυναικολογικo
  • Οφθαλμολογικό
  • Πλαστικής Χειρουργικής
  • Αγγειοχειρουργικής
  • Γναθοχειρουργικό
  • Νευροχειρουργικό

 

Ιατροί Χειρουργικού Τομέα και Συνεργάτες Ιατροί